Vestforsyning Net A/S

Vestforsyning Net A/S har ansvaret for at udbygge og vedligeholde elnettet i forsyningsområdet, så vores kunder hver dag kan være sikre på at have strøm i stikkontakten. Vi forestår et område, der ikke er udsat for konkurrence, men til gengæld er underlagt en stram offentlig regulering. Alle danske netselskaber bliver løbende vurderet (benchmarking).

Her på siden kan du bl.a. få oplysninger om forsyningspligt på el, hvad du skal gøre, hvis strømmen forsvinder, eller hvem der ejer stikledningen, som går ind til dit hus, kontrol af målere og meget mere.

Det frie elmarked

Den 1. januar 2003 blev det danske elmarked liberaliseret. Det betyder, at Danmarks ca. 3 mio. elkunder i dag frit kan vælge, hvilken elleverandør, de vil købe deres strøm hos - vel og mærke den del af elforbruget, der er fri el.

Med et liberaliseret elmarked er det markedskræfterne, som råder - udbud og efterspørgsel bestemmer prisniveauet.

Det er dog langt fra hele elregningen, der er omfattet af de frie markedskræfter. Det er kun selve energileverancen, som er liberaliseret. Transporten i netselskabet og de overliggende transmissionsselskaber er ikke liberaliseret. Transporten af el skal stilles til rådighed for alle udbydere og kunder på lige vilkår, og i et givet område er der kun én leverandør af disse ydelser. Priserne herfor er reguleret af myndighederne.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på tlf. 9612 7460 (åbningstider mandag-torsdag 09.00-15.45 og fredag 09.00-14.00).

Intern overvågning

I henhold til lovgivningen er vi forpligtet til at udarbejde og offentliggøre program for intern overvågning. Der skal årligt indsendes en rapport til Energitilsynet. Du kan se rapporten her:

Årsberetning for intern overvågning

  Scroll ned for mere